Poročanje Intrastat skladno z uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019

S 1. januarjem 2022 bo za področje evropskih poslovnih statistik stopila v veljavo nova evropska pravna podlaga t.i. Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019, ki med drugim uvaja določene zavezujoče spremembe za vse države članice EU tudi na področju raziskovanja Intrastat. Pomembna novost, ki jo omenjena Uredba uvaja pri raziskovanju Intrastat je obvezno poročanje dveh novih podatkovnih elementov (ID partnerja, države porekla blaga) na strani odprem blaga od referenčnega meseca januarja 2022 naprej. 

V iCentru bodo omenjene dopolnitve na voljo z verzijo 2021.14, ki bo predvidoma izšla 11.10.2021.

V tem prispevku