Ostalo

Articles

Forma za centralno urejanje glave in noge izpisov
Dodana je forma za centralno urejanje glave in noge izpisov. Do nje dostopamo iz glavnega menija v razdelku Administracija  ->   Nastavitve  ->   Izpisi . Dostop do tega menija se omogoči preko varnostnega ključa &q...
Spremno besedilo poštnega sporočila poslanega preko ePoštarja
Navodila za urejanje vsebine sporočila pri izstavljanju dokumentov na e-poštni naslov stranke preko ePoštarja.
Poročanje Intrastat iCenter
Poročanje statističnih podatkov  Intrastat  Carinskemu uradu je možen na strani SAOP  iCentra  tako na strani pridobitev/nabave iz EU kot tudi na strani dobave/prodaje v EU. Pridobitev blaga in materiala se poroča na strani ...
Namestitev namenskega digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov
V navodilu je opisan celoten postopek namestitve digitialnega potrdila za davčno potrjevanje računov.
Združitev Abanke in Nove KBM
Nova KBM in Abanka sta se uradno združili. Abanka je z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse pravice in obveznosti banke pa je kot pravna naslednica prevzela Nova KBM. Združena banka se imenuje Nova KBM d.d., njen sede...
Izstop Združenega kraljestva iz EU
Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz Evropske unije in je postalo »tretja država« . Sporazum o izstopu določa prehodno obdobje, ki se bo končalo 31. decembra 2020. Pravila o DDV za dobave blaga Po koncu prehodnega obdo...
Zajem prostoročnega podpisa na dokument preko ekrana na dotik
V programu Saop iCenter je na nekaterih izpisih omogočeno zajemanje prostoročnega podpisa (avtograma) preko ustreznih naprav.
Poročanje Intrastat skladno z uredbo (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019
S 1. januarjem 2022 bo za področje evropskih poslovnih statistik stopila v veljavo nova evropska pravna podlaga t.i.  Uredba (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 , ki med drugim uvaja določene zavezujoče spremem...
Uporaba vnosa serij – množično
Za namen množičnega vnosa serij artiklov ( npr.:konfekcija, računalniška oprema..) s serijami je v TDR – prejemi in NDK –prevzemanje od dobaviteljev narejen pripomoček serije – množično. S tem pripomočkom si olajšamo delo, saj ob enkratnem vnosu šifre artikla in njegove kalkulacije prejmemo vse serije tega artikla in ni potrebe po vsakokratnem vnosu artikla in serije.
Uporaba polja Dokument in Osnoava za prevzem ob prejemanju blaga
Pogosto vprašanje se poraja pri uporabi polja 'Dokument' in polja 'Osnova za prevzem' ob prejamanju blaga. S tem se soočimo že ob vnosu prevzema od dobavitelja, vsebina polj pa nas lahko spremlja vse do modula 'Prejeti ra...