Izpis opominov za združene UPN in trajnike

V modulu Obračun storitev lahko združimo za plačilo več računov na en UPN ali trajnik. To naredimo v primeru, ko imamo na šoli več otrok iz iste družine oziroma ima več otrok istega plačnika. Obstaja tudi možnost, da iz modula Spremljanje plačil računov za združene UPN ali trajnike natisnete en opomin.

V programu »Spremljanje plačil računov« na izpisih izberemo »Odprte postavke«.


V nastavitvah za izpis odprtih postavk izberemo Vrsta izpisa »Opomini« in s kljukico označimo »Upoštevaj združevanje v OST« kot je prikazano na spodnji sliki.


V primeru, da smo imeli ob izdelavi obračunov v programu OST nastavljeno združevanje UPN ali trajnikov, se nam bo za takšen primer izpisal en opomin za vse otroke iz ene družine oziroma za otroke, kateri imajo istega plačnika. Na izpisu je tudi razvidno, na katerega otroka se neplačan račun nanaša.

Ta izpis deluje v primeru, ko izberemo izpis opominov za vse stranke, če izberemo izpis za posamezno stranko, dobimo izpis samo za izbranega otroka.

V tem prispevku