Splošni nasveti

Articles

Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika
Izdani računi iz modula Fakturiranje plačani z gotovino in knjiženje blagajniškega dnevnika
Prikaz analitik v glavi dokumenta
Od verzije 2017.01.000 naprej smo dodali v Blagajniškem poslovanju v nastavitve programa: Analitike v glavi dokumenta.
Priprava blagajniških prejemkov
Modul Blagajniško poslovanje (BP) preverja in davčno potrjuje samo tiste račune, ki so pripravljeni za davčno potrjevanje znotraj programov iCenter in knjiženi v Dvostavno knjigovodstvo (DK) ali Spremljanje plačil računov (SPR) ter jim v BP določimo vezo. Zato moramo pri prejemu gotovine v BP na blagajniškem prejemku obvezno vnesti vezo za račun katerega zapiramo. V kolikor računi še niso preneseni v DK oz. SPR potem BP ne more preveriti ali so pripravljeni za davčno potrjevanje ali že davčno potrjeni in jih zato ne more davčno potrditi.
Kako naredimo temeljnico za DK?
Kako naredimo temeljnico za DK? S pomočjo gumba za izvoz podatkov izberemo, za katero blagajno bomo izvažali podatke, omejimo se za dnevnik in povemo v katero mapo bomo izvozili podatke.
Listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva
V polju Veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva. V primeru, da izberemo iz preglednice odprtih dokumentov račun, ki ga želimo zapirati, se nam v polje veza vpiše številka izbranega dokumenta. Vezno številko dokumenta lahko tudi sami vpišemo ali pustimo.
Oblikovanje sklica na številko na blagajniškem izdatku
Z verzijo 2019.02.000 je v modulu Blagajniško poslovanje spremenjen način oblikovanja sklica na številko in s tem tudi predlaganje le tega na blagajniškem izdatku in samem UPN nalogu. V kolikor podatke vnašate po starem in sklic vpisujete v polje Opis DK, se vam privzeti SAOP obrazec ne bo pravilno izpolnil. Za vnos podatka Sklic na številko smo pripravili nova polja, ki jih potem upoštevamo tudi pri izpisu obrazca UPN. S to dopolnitvijo smo omogočili, da imamo na dokumentu na voljo dve ločeni informaciji in sicer sam Opis DK, za vpis opisa za knjigovodstvo, ki je pomembna informacija pri knjiženju in kasneje na sami konto kartici in Sklic na številko, ki je pomemben pri izvajanju plačilnega prometa.
Razlika med brisanjem dnevnikov ter odklepanjem dnevnikov v Blagajniškem poslovanju
Razlika med brisanjem dnevnikov ter odklepanjem dnevnikov v Blagajniškem poslovanju
Zaključek blagajne
Prehod v novo leto v Blagajniškem poslovanju Blagajniško poslovanje nam omogoča nastavitev številčenja dokumentov za prejemke in izdatke:  V okviru » Šifre blagajne « (kot do sedanje verzije) in pre...