September 2023

Articles

Verzija 2023.08.004
Fakturiranje Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo da datum ni iz koledarja. Dobavitelji in kupci Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekat...
Verzija 2023.09.001
DDV Davek na dodano vrednost Obračuni - Prenos Plačil: Za račune, ki se vodijo po plačani realizaciji, prenos plačil sedaj upošteva in prenese tudi zamujena plačila, ki se vpišejo v prvo prosto (odklenjeno) obdobje. DK Dvostavno kn...
Verzija 2023.09.002
KE Kadrovska evidenca Urejen prikaz dogodkov (izobraževanje, izpiti, delo) v primeru neposrednega dostopa iz podatkov zaposlenih. REG Registracija časa Odpravljena težava samodejnega veriženja dogodkov za prehod nočne izmene. PRAC Prejeti ra...