Predračuni in računi

Articles

Dopolnitev podatkov izdanega računa za potrebe knjiženja v knjigovodske evidence
Na že izstavljenem računu lahko urejate določene podatke, ki so potrebni za nadaljnje knjiženje izdanega računa v analitično knjigovodske evidence in ne spreminjajo izdanega računa.
Združevanje PDF računov
V modulu Fakturiranje lahko pripravimo izvoz računov v PDF formatu z združevanjem v en PDF dokument. Priponke izbranih računov se združijo v en PDF dokument.
TRR za plačilo na računu
V Fakturiranju imamo možnost izbire TRR računa, na katerega pričakujemo plačilo.
Popravljanje Stanja dokumenta
V navodilu je opisan postopek ročnega spreminjanja stanja dokumenta v Fakturiranju.
Kako najhitreje pripravimo enostavni račun?
Enostavne račune kjer je pomembna le količina in cena lahko pripravimo v meniju HITRI VNOS. Podatki se zapisujejo med ostale dokumente, to je samo sredstvo za hitro izdelavo računa.
Tip prodaje: Veleprodaja - Maloprodaja
Račun ali predračun lahko izstavimo po tipu prodaje Veleprodaja ali Maloprodaja. Razlika med tipoma prodaje je v načinu izračuna davka oziroma zneska na računu.
Izdan račun na več davčnih številk
Za več obstoječih davčnih številk na stranki je omogočen tudi izbor v samem izdanem računu oz. na dokumentu iz katerega nastane račun (odpremni nalog, predračun, ponudba, naročilo, nalog…).
Osvežitev cen in popustov po posameznem dokumentu
V računih in predračunih lahko za vse vrstice naenkrat spremenite/osvežite prodajne pogoje vezane na predlagane cene iz cenika in predlagane popuste iz Popusti/Stranke.
Priloge izdanim računom
V navodilu je opisan postopek dodajanja ene ali več prilog k izdanemu računu, pošiljanje le-teh po elektronski poti in dodajanje priloge k že izstavljenemu računu.