Oktober 2023

Articles

Verzija 2023.09.003
OPZ Obračun plač zaposlenim Odpravljena težava z določanjem naziva dokumenta pri shranjevanju obračunskega lista v eRegistrator. Urejena priprava analitičnega REK-O obrazca v primeru celomesečnega nadomestila (čakanje na delo ali višja sil...
Verzija 2023.09.004
SPR Spremljanje plačil računov Urejen je dostop do modula. 
Verzija 2023.09.005
KE Kadrovska evidenca Obvestilo in Aneks o napredovanju - ažuriran datum, s katerim javni uslužbenec pridobi pravico do nove osnovne plače (01.12.2023). OPZ Obračun plač zaposlenim Odpravljena težava z obračunom refundacij v primeru uporabe ko...
Verzija 2023.09.006
Dvostavno knjigovodstvo Izpisi in pregledi - Ostali izpisi - Plačana realizacija po referentih; Odpravljena težava pri prikazu Neto zneskov in plačil v primeru predplačil. Za pravilen prikaz podatkov pri črpanih avansih, mora biti oznaka "kon...
Verzija 2023.09.007
Obračun storitev Šifranti - Doplačniki storitev - Umaknjena je kontrola na vnosu v primeru negativnega zneska ali odstotka doplačila. Obračun: Urejen je izračun dejanskega doplačila. Za storitve, ki niso obroki, je umaknjen pogoj na &scaro...