November 2023

Articles

2023.10.001
DK Dvostavno knjigovodstvo Kartica konta: Odpravljena je težava na začetnem stanju prvega obdobja pri izpisu analitične kartice med leti. Kartica konta: Odpravljena je težava pri izpisu kartice po datumu dokumenta/ opr. storitve z upošteva...
2023.10.002
Dobavitelji in kupci Odpravljena tehnična težava pri odpiranju preglednice naročil dobaviteljem. Odpravljena težava v pripomočku Avtomatsko formiranje naročil, ko se je pojavilo opozorilo: "Divide by zero encoutered". Težava je bila na ...
2023.10.003
Davek na dodano vrednost DDVN - Samodejni prenos plačil ob zapiranju - dodana kontrola, da se plačilo ne evidentira, ko na dokumentu v DDV že obstaja ročno vnešeno plačilo. Večnivojski razpis proizvodnje Knjiženje - kooperacija - izdaja...
2023.10.004
Fakturiranje Odpravljena težava pri knjiženju računov v ddv za izvozne storitve. Dvostavno knjigovodstvo Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Pripravi plačila: Urejeno je zapiranje plačila z odprtimi opomini. Obračun plač zaposlenim Odpravl...
2023.10.005
Fakturiranje Odpravljeno neskladje pri prenosu avansov v Saop knjigovodstvo in povezovanju knjižb davka. Odpravljena težava pri izpisu HUB3 kode, ko v določenih primerih ni bilo mogoče izvesti izpisa. Dvostavno knjigovodstvo Dnevne Obdelave -...