Julij 2023

Articles

2023.07.001
DK Dvostavno knjigovodstvo Odprte postavke: Omogočeno je filtriranje in razvrščanje odprtih postavk po knjigah dokumentov iz Fakturiranja. Poročilo KRD: Urejena priprava XML datoteke tudi v primeru, ko imamo promete v Veliko Britanijo in i...
2023.07.002
TDR Trgovina na drobno Gotovinska prodaja - Odpravljena težava predlaganja več načinov plačil ob potrditvi gotovinskega računa v primeru poslovanja z več blagajnami v isti poslovalnici in istočasnim vnosom računov.
2023.07.003
Dobavitelji in kupci Kupci - odpremni nalogi; odpravljene težave pri spreminjanju odpremnega naloga knjiženega v MSP, ki vsebuje enega ali več načinov plačil.
2023.07.004
TDR Trgovina na drobno Gotovinska prodaja - pri vnosih plačil je odpravljena težava občasnega skrivanja gumba POS plačilo (F6) v primeru poslovanja z več blagajnami v isti poslovalnici in istočasnim vnosom računov. OPZ Obračun plač zaposlenim ...
2023.07.005
Knjiga prejetih računov Prejeti račun  - Knjiženje in davki: Umaknjena je kontrola pri povezovanju dokumentov nabave na knjiženem računu Preglednica prejetih računov - OLAP: Odpravljena je težava pri izračunih zneskov v OLAP analizah. Ob...