Avgust 2023

Articles

Verzija 2023.08.001
BP Blagajniško poslovanje Knjiženje: vzpostavljena je nova opcija Ponovno knjiženje dnevnika, ki omogoča ponovni prenos dnevnika v DK.  DDV Davek na dodano vrednost Urejena težava pri oddaji DDV-O obrazca v primeru, ko je v obračun...
Verzija 2023.08.002
NDK Naročila dobaviteljem in kupcev Prevzemanje od dobaviteljev - odprava napake pri vnosu zapisa "Login failed for user SAOPapp" v primeru da NDK nima povezave z MSP-jem Naročila kupca - pri kopiranju naročila urejeno kopiranje podatka...
Verzija 2023.08.003
Dobavitelji in kupci Dobavitelji - prevzem od dobavitelja; na prevzem od dobavitelja je možno vpisati vrstice (za artikle za katere se vodi zaloga po serijah( tudi brez serije. Obstoj serije je zahtevan ob knjiženju v MSP/TDR (enako urejeno tudi n...