Prenos med nahajališči na osnovnem sredstvu

Na osnovnem sredstvu se nahajališča (analitike) spreminja na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe NH=Sprememba nahajališča in popravimo številko vpisano v polju »Nahajališče«. Nahajališče lahko pa tudi popravimo na osnovnih podatkih, vpišemo novo nahajališče in spremembo potrdimo. Ob potrditvi spremembe nas program vpraša po datumu spremembe, vpišemo datum, potrdimo in nahajališče je spremenjeno.

Pri spremembi ostalih analitik postopamo enako kot opisano zgoraj.Po vneseni spremembi preverimo kartico.V tem prispevku