mojINFO v tujem jeziku

Spletni portal mojINFO je trenutno preveden v tri tuje jezike – hrvaški, srbski in angleški. S tem si lahko uporabnik portala (zaposleni) sam izbere, v katerem jeziku ga bo uporabljal.


Po prijavi na portal klikne na svoje uporabniško ime ter izbere Nastavitve računa.


 


V polju Jezik izbere želenega.Portal se nato prikazuje v izbranem jeziku.Dogodke, ki so lahko po uporabnikih (strankah iCentra) različni (npr. besedilo za dogodek Dopust, Izredni dopust, razloge za izredni dopust) mora prevesti stranka v iCentru.

V tem prispevku