Izstavitev računa na mBills

OST omogoča pošiljanje E-računov tudi na mBills. Če želi stranka prejemati E-račun na mBills se to  lahko nastavi po spodaj opisanem postopku.

Z uporabo ePoštarja

Pojdite v šifrant otrok na otroka ter na Izstavitev računa. Tu se v polju Po el. Poti (ePoštar) izbere opcijo: Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter na gumb za vnos bančnega računa vnesete bančni račun, tako da izpolnite podatke, kot je prikazano na sliki spodaj.

Nujno je, da je številka TRR-ja fiktivna številka: SI56 011111111115482 kot je prikazano na spodnji sliki, kajti to je ključ da UJP ve, da se e-račun izstavlja na mBills.Plačnik mora imeti obvezno izpolnjeno davčno številko:


Brez uporabe ePoštarja

Pojdite v šifrant otrok na otroka ter na Izstavitev računa. Tu se izbere kljukico E-račun v e-banko ter na gumb za vnos bančnega računa vnesete bančni račun, tako da izpolnite podatke, kot je prikazano na sliki spodaj.

Nujno je, da je številka TRR-ja fiktivna številka: SI56 011111111115482 kot je prikazano na spodnji sliki, kajti to je ključ da UJP ve, da se e-račun izstavlja na mBills.


Plačnik mora imeti obvezno izpolnjeno davčno številko:

Račune se izstavlja na enak način, kot ostale e-račune.V tem prispevku