Prikaz dolga in preplačila samo do določenega datuma zapadlosti

Pri izdaji obračunov je urejena možnost prikaza dolga tudi samo do določenega datuma zapadlosti. To opcijo smo omogočili za primer če/ali imamo izstavljate račune z daljšim plačilnim rokom (npr. 60 dni). 

Da ne bi prikazovali dolga, ki še ni zapadel smo v Obračunu na gumbu dodali polje: Datum zapadlosti za dolg do:


V primeru, ko izpolnimo polje Datum zapadlosti za dolg do: nam izračunava dolg in preplačilo samo do izbranega datuma. 
Primer: če delamo v septembru obračun za avgust izberemo Datum zapadlosti za dolg do: 31.8.2022 
Račune, ki zapadejo po 31.8.2022 ne bo upoštevalo pri prikazu dolga in preplačila na računu. 

V tem prispevku