Prikaz dolga in preplačila samo do določenega datuma zapadlosti

Z verzijo 2020.11.003 je urejena možnost prikaza dolga samo do določenega datuma zapadlosti. To opcijo smo omogočili zato, ker izstavljate račune s plačilnim rokom 60 dni. Da ne bi prikazovali dolga, ki še ni zapadel smo v Obračunu na gumbu dodali polje: Datum zapadlosti za dolg do:V primeru, ko izpolnimo polje Datum zapadlosti za dolg do: nam izračunava dolg in preplačilo samo do izbranega datuma. 
Primer: če delamo v septembru obračun za avgust izberemo Datum zapadlosti za dolg do: 31.8.2020 
Račune, ki zapadejo po 31.8.2020 ne bo upoštevalo pri prikazu dolga in preplačila na računu. 

V tem prispevku