Poračun preveč izplačanega regresa za letni dopust

Postopek obračuna regresa

V primeru, da ste zaposlenemu izplačali prevelik znesek regresa za letni dopust in mu morate bruto znesek regresa poračunati, naredite to po naslednjem postopku:

V programu za Obračun plač odprite nov obračun.

Obračun plač – Nastavitve obračuna

  • Ko dodajamo nov obračun (Regres), nam program ponudi predloge za obračun; izberemo predlogo 2 (Regres), Osnove obračuna pustimo tako kot program predlaga (Prenesi iz zadnjega obračuna plače).

 

  • Obračun plač… Nastavitve obračuna vnesemo leto ter mesec obračuna regresa (npr. leto 2023, mesec 7).
  • Naziv obračuna nam program sam predlaga
  • Na zavihku Splošno… Vrsta obračuna program predlaga Regres, podatek Vrsta dohodka – regres za letni dopust, določimo Datum izplačila regresa, Datum za delovno dobo program sam predlaga, določimo tudi Datum plačila dajatev, pod dodatek Regres vpišemo znesek bruto regresa, ki smo ga izplačali zaposlenim v rednem obračunu regresa. V polje Povprečna plača RS vpišemo Povprečno plačo predpreteklega meseca, sicer se lahko zgodi, da bo program računal tudi prispevke od regresa.

(podatki na sliki so informativni!!!)

  • V zavihku Nastavitve izklopimo vse označeno.

  • Z gumbom Potrdi potrdimo Nastavitve obračuna za regres.

Podatke o bruto zneskih regresa vnašate v Neposredni vnos. Postavite se na zaposlenega, kateremu želite poračunati regres. Dodate vrstico. Iz šifranta izbere vrsto obračuna za regres (v javnem sektorju J14, gospodarstvo šifro, ki jo imate v vrstah obračuna). V polje Znesek vnesete znesek z negativnim predznakom (npr. -501,40).

V primeru, da poračunavate regres za več zaposlenih, vnesete to vrstico vsem, ki jim boste poračunali regres.

Po vnosu podatkov izvedete obdelavo Obračunaj vse.  Zaposlenim se bo izvedel obračun, kjer bodo podatki o netu znesku negativni. Iz tega obračuna se pripravi datoteka za Poročanje podatkov plač v JS (ISPAP) oz. 1-ZAP/M (Obrazec 3 - gospodarstvo).

Kako uredite Rek-O obrazec?

Ker v primeru negativnega poračuna regresa eDavki ne sprejmejo negativnega Rek obrazca, morate Rek obrazec, ki ste ga oddali ob prvem izplačilu regresa, ročno popraviti. To izvedete neposredno na strani eDavkov. Med Dokumenti izberete Vloženi dokumenti ter med vsemi vloženimi dokumenti poiščete Rek obrazec Regresa. Najlažje ga dobite tako, da v stolpcu Podrobnosti poiščete šifro 1090, ki predstavlja regres za letni dopust.

Kliknete na povezavo v stolpce Številka. Odpre se oddani obrazec. Kliknemo na polje Popravek.  

Odpre se nam oddani REK-O in v polju Vrsta dokumenta izberemo P- Popravek.

Popraviti morate podatke na zaposlenih, katerim ste poračunali zneske regresa. Najbolje je, da si na zbirnem obrazcu iz programa Obračun plač natisnete zbirni obrazec, ki bo vseboval negativne zneske.

Te zneske potem odštejete od zneskov, ki jih imate sedaj na Rek obrazcu ne eDavkih. Za popravek podatkov na individualnih podatkih (po posameznih zaposlenih) pa podatke spremenite npr. na osnovi obračunskih listov zaposlenih.

Ko uredite vse podatke, Rek-O obrazec ponovno oddate s klikom na Oddaj vlogo. Pri tem je potrebno priložiti dokument z obrazložitvijo popravkov.

Poračun zneskov

Zaposlenim morate preveč izplačan znesek regresa odbiti. To storite pri plači (če imate še kakšno izplačilo) kot odtegljaj, v nasprotnem primeru, vam morajo zaposleni znesek nakazati na vaš TRR.

V tem prispevku