Predplačila

V modulu Fakturiranje lahko na izdanem računu zmanjšamo znesek za plačilo računa glede na povezano knjižbo DK – prejeto predplačilo. V kolikor je obdobje prejema plačila enako obdobju opravljene storitve, računa za prejeto predplačilo ni potrebno izstaviti, saj bo DDV v celoti plačan na podlagi izdanega računa. V iCentru to lahko storimo s funkcionalnostjo Predplačila.

Nastavitve

Najprej je potrebno določiti konto prejetih avansov (enega ali več), ki bo za izbrano stranko pokazal še ne koriščena avansna plačila.

V šifrantu strank kliknemo na gumb Promet, nato na oknu Promet po letih izberemo gumb Viri, zatem pa na oknu Viri finančno vnesemo nov zapis.
 

Izpolnimo naslednje podatke:

  • Šifra: AVANS
  • Naziv: vnesete poljubni tekst
  • Vrsta: Avans
  • Uporabnik DK: vnesete šifro uporabnika DK
  • Šifra zbira: vnesemo šifro zbira, kjer so definirani konti prejetih avansov
  • Uporabnik SPR: vnesete šifro uporabnika SPR (v kolikor uporabljate SPR)

V kolikor šifro zbira še nimate definirano, jo kreirate.

Koriščenje predplačila na računu

Ko želimo na računu v Fakturiranju koristiti predplačilo, na zavihku vrstice kliknemo na gumb Predplačila. V kolikor imamo predplačila se tekst obarva zeleno.

V oknu Predplačila za izbrani račun vnesemo nov zapis in izberemo želeno predplačilo.

V polju Znesek DDE se zapiše celoten znesek predplačila, ki ga lahko zmanjšamo. (V spodnjem primeru se koristi samo 80 EUR od skupnih 100 EUR predplačila.)

Opomba: Ena knjižba predplačila se koristi na en račun v celoti ali delno vendar le na en sam račun. Lahko pa na enem računu koristimo več knjižb predplačil. Izdan račun na obroke sme koristiti predplačilo le v višini 1. obroka.

V primeru, da je znesek predplačila večji od zneska na računu, program javi spodnje opozorilo.

Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).

Predplačilo je razvidno tudi na gumbu Zbiri.

Ko je na računu koriščeno predplačilo je menjava stranke onemogočena (polje je sivo).

Znesek predplačila je razviden tudi na našem privzetem izpisu.

Knjiženje računa v dvostavno knjigovodstvo

Knjiženje računa s koriščenim predplačilom v dvostavno knjigovodstvo upošteva tudi predplačilo in temu ustrezno je prilagojen tudi izpis Izvoz podatkov v knjigovodstvo.

V tem prispevku