OLAP - Register + Amortizacija

OLAP analize

Gumb za dostop do OLAP analiz se nahaja nad preglednico OS v zgornjem desnem kotu.

Ko pritisnemo na gumb  se nam odpre okno, kjer lahko izberemo katero analizo želimo. Na razpolago imamo:Označene tri analize so analize, ki jih najdemo tudi med Pripomočki. Na tem mestu je dodana le bližnjica do teh analiz. Z izbiro Analiza osnovnih sredstev lahko pregledujemo podatke iz Sprememb, Obračuna ali po Virih financiranja.Z izbiro Register + Amortizacija lahko pregledujemo podatke registra z dodano začasno obračunano amortizacijo.
OLAP analiza Register + amortizacija

 Do slednje OLAP analize dostopamo na Knjigovodstvo – Osnovna sredstva in DI -  - Register + Amortizacija.Odpre se nam spodnje okno, kjer se lahko poljubno omejimo glede na to katere podatke potrebujemo.Ko izberemo omejitve oziroma vpišemo podatke od katerega sta podatka »na dan« in »obdobje amortizacije« obvezna, se nam s klikom na  pripravi OLAP analiza/tabela s podatkom o registrski številki osnovnega sredstva, nazivu, nabavni vrednosti, popravku vrednosti, sedanji vrednosti, amortizaciji in tudi amortizaciji okrepitve in oslabitve. Tabelo lahko potem poljubno urejamo kot vse ostale OLAP tabele in odvzemamo polja, ki jih ne potrebujemo ali pa dodajamo polja, ki so razpoložljiva.


Rumeno obarvana polja so polja z vrednostmi. Če se postavimo na eno tako polje in kliknemo na desni gumbek na miški pridemo do podrobnosti te šifre registrske. 

Polja, ki so na sivi podlagi, lahko poljubno razvrščamo v vrstice ali stolpce.

Izbrana polja, ali polja ki niso še naša izbrana polja lahko razvrščamo padajoče ali naraščajoče. S klikom na črno obarvano puščico pa lahko izbiramo ali želimo da nam prikaže vse podatke tega polja ali pa lahko kakšen podatek tudi izločimo.

Ko imamo na polju izbran filter se to polje loči od ostalih po tem , da puščica ni več črno obarvana, ampak je modre barve.

Polja v preglednici lahko razširimo s klikom na plus. Tako razširimo vsako polje posebej. Če želimo razširiti vsa polja hkrati stisnemo desni miškin gumbek in izberemo Razširi vse ali pa uporabimo bližnjico na tipkovnici CTRL + R. Enako velja če želimo skrčiti pogled (CTRL + S).

Če bi radi izločili vmesne seštevke, to naredimo tako, da se postavimo na polje iz katerega bi radi te seštevke izločili, kliknemo desni miškin gumbek in se nam odpre novo okno. V polju Vidnost zbirov izberemo možnost tvNone, to pomeni da bomo izključili vmesne seštevke.Slika z vmesnimi seštevki po Šifri registrski:

Slika z izklopljenimi vmesnimi seštevki po Šifri registrski:


V tem prispevku