Obračun oskrbnine za mesec november

Pred pričetkom priprave obračuna namestite zadnjo verzijo (od 2020.16.001 naprej-izide predvidoma 30.11.2020), priporočamo, da se naredi arhiv OST. Najprej preberite navodila v celoti, nato začnite z urejanjem v OST.

Storitev za medmesečno spremembo preimenujte v medmesečna sprememba v primeru, da ni tako poimenovana. Kako je storitev poimenovana vidimo na Nastavitve -> Vrtci -> Storitev za medmesečno spremembo. 

 

V mesecu novembru imamo na veliki večini otrok program s statusom »Vrtec zaprt«. Otroci, ki so bili v vrtcu tudi po 26.10.2020 pa imajo program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. 

V primeru, da imamo otroke, ki niso bili v vrtcu po 26.10.2020 (so trenutno v programu s statusom »Vrtec zaprt«) ter so bili prisotni v novembru, jim moramo zamenjati program na program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. Predlagam, da se naredi menjava programa na 1.11.2020 (in ne z dnem, ko so prišli v vrtec), da ne bo prihajalo do med-mesečnih sprememb ter bo posledično na računu samo ena vrstica za oskrbnino v mesecu novembru.  

Kako lahko na zgodovini otroka zamenjamo program? Tako, da vnesemo vrstico z datumom 1.11.2020, jo odpremo in spremenimo program.

 Program lahko zamenjamo izbranim otrokom tudi s pripomočkom »Sprememba programa«.  

 

Navodilo, kako se spremeni programe s pripomočkom, je napisano v navodilu »Obračun oskrbnine za mesec oktober«. 
Tudi v tem primeru vpišite spremembo programa od 1.11.2020. 

Na tak način boste imeli v obračunu, na »pregledu odsotnosti« nekatere otroke s statusom programa »Vrtec zaprt«, nekatere pa s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.

Otroci, ki imajo status programa »Vrtec zaprt«, bodo imeli vse dni vpisano odsotnost. Otroci s statusom programa »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost« pa bodo imeli vpisano 21 dni prisoten. Pri teh otrocih boste prisotnost popravili na realno število dni prisotnosti. V primeru, da naknadno ugotovite, da ima kak otrok napačen status programa npr. »Vrtec zaprt« namesto »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«, boste morali otroku na zgodovini od 1.11.2020 zamenjati program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost« ter nato narediti ponovno pripravo za tega otroka, da boste lahko urejali prisotnost. 

Opozorilo: vedno preden naredite na otroku ponovno pripravo, potrdite vse spremembe (odsotnosti, ki ste jih vpisovali na skupini pri drugih otrocih) ter šele na to, ko ste potrdili spremembe se ponovno vrnete na »Prisotnost po otrocih« ter naredite ponovno pripravo na otroku. 

V primeru, da spreminjate odsotnost na ostalih otrocih ter tega ne potrdite (z gumbom »Potrdi«) in kliknete »Ponovna priprava« na drugem otroku, vam bo vse nepotrjene odsotnosti vrnilo na prejšnje stanje.

Primer: Otroku Janez vpišemo en dan odsotnosti, ne potrdimo ter nato damo »ponovna priprava« na Otrok Miha.


Program nas bo opozoril, da bomo izgubili vse nepotrjene spremembe.V primeru, da vseeno potrdimo z »Da«  Otrok Janez nima več 20 dni prisotnosti, ampak se spremeni na 21 dni. Otroku Miha pa se je zamenjal »Status programa«, ker smo mu predhodno popravili na zgodovini na drug program, zato moramo vedno pred »Ponovno pripravo« potrditi vse spremembe!


Izpis »Doplačila oskrbnine« 

Od verzije 2020.16.001 je iz »Doplačilo oskrbnine à Občina, skupina, naziv otroka« umaknjen izpis »Doplačilo k ceni programa«. Od sedaj naprej se uporablja izpis »Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev« saj ta izpis zajema enake podatke kot jih je vseboval izpis »Doplačilo k ceni programa« s tem, da je v tem izpisu dodan še stolpec  »Znesek starša vrtec zaprt«. Podatek je izpolnjen samo v primeru, ko je na programu status »Vrtec zaprt« ali »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.

V tem prispevku