Obračun oskrbnine za mesec julij

Za pripravo obračuna oskrbnin za mesec julij sledite spodnjim brezplačnim navodilom za delo.

Pred pričetkom priprave obračuna je potrebno namestiti zadnjo verzijo 2020.10.04 v kateri je popravek izpisa poračuna za občine. Predlagamo, da se naredi tudi arhiv OST.

Pomembno: vrtci, kateri ste v mesecu juliju morali zapirati posamezne enote (Covid-19) prosimo, da pred obračunom oddate zahtevek.

Ker veljajo s 1.7.2020 pravila, da je vrtec odprt ter, da se za odsotnost staršem odbije samo prehrana je potrebno spremeniti programe na vrtec odprt. To uredimo po spodaj napisanem postopku. 

  1. Najprej vnesite vse novo vpisane otroke, ki so se vpisali v mesecu juliju, če jih do sedaj še niste.
     
  2. Nato gremo v Šifranti -> Šifranti vrtci -> Programi: Vse programe, ki jih uporabljamo popravimo na sledeči način:
Kliknemo na npr. prvo starostno obdobje.Odpre se nam okno programa: Zamenjamo status programa iz »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost« na »Vrtec odprt«Ko potrdimo, vpišemo datum za spremembo programa 1.7.2020 ter potrdimo:Program nam javi:

Nekaj posebnosti pri obračunu.

V primeru, če ste pri prejšnjih obračunih otroku zgrešili vpisati število prisotnih dni za mesece, ki imajo medmesečne spremembe (marec ali maj), je potrebno na otroku pozeleneti zgodovino, da se pravilno prikažejo obe vrstici na vnosu »Prisotnost po otrocih«. 

Ravno tako morate pozeleneti zgodovino na otroku od marca naprej, v primeru, ko imate poračun za zdravstvene (oz. ostale) rezervacije za mesec marec

Primer: v primeru, ko delamo poračun za zdravstveno rezervacijo npr. od meseca marca naprej, moramo na zgodovini otroka pozeleneti vrstice od 1.3. naprej.To naredimo tako, da odpremo zgodovino od 1.3.2020 pri odločbi dodamo presledek, da program zazna spremembo.Izberemo prepiši podatke odločbe.Na tak način imamo od 1.3. naprej zelene vrstice, program bo pravilno izračunal poračun za zdravstvene rezervacije.V primeru nejasnosti pri poračunu zdravstvene odsotnosti oddajte zahtevek. 

V tem prispevku