Obračun oskrbnine za mesec december

Obračun oskrbnine za mesec december se naredi na enak način, kot se je naredilo obračun za mesec november.

Če je bil kak otrok v vrtcu v mesecu decembru in še nima programa s statusom "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost" mu spremenimo na tak program z dne 1.12.2020.

V primeru, da imate otroke, ki niso bili decembra prisotni v vrtcu in nimajo statusa "Vrtec zaprt" ampak "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost" je potrebno tem otrokom vpisati število prisotnih dni 0 ali jim spremeniti program s 1.12.2020 na program s statusom "Vrtec zaprt".

Opozorilo

Pri  pripravi obračuna vam bo predlagalo leto 2021. Leto morate spremeniti na 2020, ker spada decembrski obračun še v lansko leto.

 


Pozorni bodite tudi v primeru, da imate kak poračun zaradi spremembe plačilnega razreda za mesec november ter, da otrok ni bil prisoten novembra v vrtcu. V tem primeru pri staršu ni nobene razlike za plačilo, ker je njegov del plačala občina, ki bo povračilo dobila od Ministrstva.

V takem primeru je potrebno narediti dodaten izpis poračuna za občino tudi s kljukico »Znesek starš vrtec zaprt«.


 

V tem prispevku