Nastavitve knjiženja v modulu Osnovna sredstva in drobni inventar

Nastavitve programa / Nastavitve knjiženja vnesemo konte za vse spremembe pri osnovnih sredstvih. Nastavitev imamo toliko, kolikor imamo kontov za osnovna sredstva. Za katere konte moramo nastaviti knjiženja, lahko hitro pogledamo tako, da se v izpisu Registra osnovnih sredstev pri tiskanju omejimo na Zaporedje podatkov – Konto oz. lahko se tudi na izpisu Obračuna amortizacije pri tiskanju omejimo na zaporedje podatkov – Kontov (zbirno).

Primer: 1
V primeru, da pri knjiženju prejetih računov za osnovna sredstva v glavno knjigo uporabljamo konte »pridobivanja«, zadostujejo naslednje nastavitve knjiženja:Konte v zelenem okvirju vpišemo če uporabljamo mesečni obračun amortizacije in sicer za pripravo temeljnice pri izločitvi in prodaji OS.

Primer 2:
V primeru, da pri knjiženju prejetih računov za osnovna sredstva v glavno knjigo ne uporabljamo kontov »pridobivanja«, zadostujejo naslednje nastavitve knjiženja:Konte v zelenem okvirju vpišemo če uporabljamo mesečni obračun amortizacije in sicer za pripravo temeljnice pri izločitvi in prodaji OS.
V tem prispevku