Kontrola obračuna

Kontrola amortizacije znotraj OSD

Če amortizacija v posrednem knjiženju (ali na izpisu obračuna amortizacije) ni usklajena z amortizacijo v registru – to pomeni, da je bilo ročno kaj brisano na posameznih osnovnih sredstvih – to kontrolo lahko naredimo v samem OSD. 

Izpišemo si obračun amortizacije in ga primerjamo z dnevnikom Sprememb za tip spremembe AM (Če imamo tudi amortizacijo Okrepitve ali Oslabitve, je potrebno preveriti še Tipe AK in AS).


 
OLAP - Register + Amortizacija

Do slednje OLAP analize dostopamo na preglednici Osnovna sredstva in DI -  - Register + Amortizacija. Več o tem si lahko preberete na povezavi: 

OLAP - Register + AmortizacijaOLAP – Analiza osnovnih sredstev

Do te OLAP analize lahko dostopamo na preglednici Osnovna sredstva in DI -  - Analiza osnovnih sredstev.Odpre se nam spodnje okno, kjer se lahko poljubno omejimo glede na to, katere podatke potrebujemo. Za primer obračuna amortizacije se v zgornjem delu okna omejimo na Analiza podatkov iz Obračuna:Prikazane podatke lahko obdelujemo na enak način kot pri OLAP – Register + Amortizacija.


V tem prispevku