Kako vemo, po kateri stopnji nam program računa amortizacijo?

V osnovnih sredstvih lahko stopnjo amortizacije določimo z amortizacijsko skupino ali pa enostavno zapišemo le odstotek amortizacije v polje amortizacijska stopnja.Če pa imamo primer, ko sta na enem sredstvu zapisani dve različni stopnji amortizacije, potem je najbolje, da na zavihku spremembe preverimo, po kateri stopnji nam program računa amortizacijo. Na zavihku spremembe poiščemo spremembo SP in zraven dobimo podatek o odstotku amortizacije.Če najdemo več sprememb SP potem datumsko pogledamo, od kdaj naprej veljajo. Tako jih je program tudi upošteval.


Če pa nimamo nobene spremembe SP in imamo vpisane različne odstotke v amortizacijski skupini in stopnji amortizacije, v tem primeru nam bo upošteval Stopnjo amortizacije, ki je zabeležena na osnovnih podatkih.
Če pa na zavihku spremembe najdemo na isti datum dve spremembi SP z različnimi odstotki, v tem primeru bo program upošteval zadnjo vneseno spremembo.
V tem prispevku