Kako popravimo napačen vnos drobnega inventarja

Pri drobnem inventarju lahko postopamo enako kot pri osnovnih sredstvih. Podatki belo obarvano se lahko direktno popravljajo na osnovnih podatki o drobnem inventarju. Sivo obarvane podatke je pa potrebno urediti na zavihku spremembe. Še vedno pa ostaja možnost, da drobni inventar brišemo iz registra in ponovno vnesemo. Brisanje pride v poštev samo za nabave tekočega leta, podatkov za nazaj ne brišemo. V našem primeru lahko, datum pridobitve, količino, NV in PV uredimo kar na prvem zavihku. Če pa želimo popraviti nahajališče ali SM, SN lahko to naredimo na drugem zavihku spremembe in tam vnesemo novo spremembo in izberemo spremembo PR.
V tem prispevku