Kako na osnovnem sredstvu zabeležimo prejem dobropisa?

Na osnovnem sredstvu na zavihku Spremembe izberemo tip spremembe SV=Sprememba vrednosti in pod nabavno vrednost vpišemo znesek prejetega dobropisa (v minus). Za vpisani znesek se zmanjša sedanja vrednost osnovnemu sredstvu.V tem prispevku