Izvoz registra OS v excel

Poljubne podatke iz registra osnovnih sredstev lahko izvažamo v Excel na sledeči način:

Da si zagotovimo vse podatke o osnovnih sredstvih priporočamo, da postavitev preglednice postavimo na privzeto: postavimo se na poljubno polje v preglednici, kliknemo na desni gumb miške in izberemo privzeto.

Preden izvedemo izvoz podatkov označimo .

Podatke lahko izvažamo z izbiro ali.Z izbiro funkcije  se nam izvozijo vsi podatki iz preglednice. Izbrati moramo le mesto, kamor se bodo podatki shranili. Podatke v excelu naknadno poljubno obdelujemo.

Z izbiro funkcije pa se nam odpre okno za izvoz podatkov. Na zavihku Polja določimo katere podatke želimo izvažati.Na zavihku Datoteka določimo mesto, kamor se bodo podatki shranili in naziv datoteke. S klikom na gumb Zaženi izvoz se nam podatki shranijo v .xls datoteko.

Primer omejitve na izpis osnovnih sredstev z nabavno vrednostjo večjo od 5.000,00 eur:

V tem prispevku