Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec maj

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/15 z dne 3.6.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev. Ta obrazec bodo občine poslale na MIZŠ. 

Na sliki je prikazan del obrazca, ki se ga bo izpolnilo s pomočjo analize obračuna v OST.Pripravo analize za poročanje v Obrazec 1 zaženemo v zavihku »Obračun«  kjer kliknemo na kocko  Analiza obračuna. Izberemo Analiza obračunane zgodovine v vrtcu.Na filtru se omejimo na številko obračuna za mesec maj. 
Če želimo dobiti podatke samo za določeno občino se omejimo na šifro občine, sicer bomo dobili podatke za vse občine.V navodilih za izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec marec in april smo že napisali kako si shranite postavitev polj. S klikom na  Odpri že shranjene nastavitve dobimo seznam shranjenih pogledov.V primeru, da smo si shranili postavitev za poročanje si le to lahko odpremo v OLAP analizi.

 

Predlagamo, da si nastavitev postavitev polj, kot je prikazano na spodnji sliki.Za lažje iskanje polj lahko z desnim klikom na sivi podlagi izberemo Sortiranje polj po abecedi.Analizo si moramo urediti tako, da bodo prikazani samo podatki, ki jih želimo.

Drugi stolpec »%SPS« nam bo služil, da bomo imeli ločen prikaz prvih ter drugih otrok, kot predvideva zahtevek MIZŠ. V tem polju kliknemo na puščico dol   ter odstranimo kljukico pred 100. To pomeni, da nam ne bo prikazovalo tretjih otrok, ker delež plačila staršev za te otroke že krije MIZŠ 100%. »% SPS« 0 pomeni, da so v tem podatku prikazani prvi otroci. »%SPS 70« pomeni, da so v tem podatku prikazani drugi otroci. V stolpcu »Status programa« se omejimo na prikaz podatkov samo za »Vrtec Zaprt« in »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. To storimo tako, da kliknemo na puščico dol  v polju    ter odstranimo kljukico pred »Vrtec odprt«. V polju »Opis« so prikazani podatki  za redni obračun ter podatki vezani na poračune.
Trenutno izgleda preglednica nekako tako:Za lepši prikaz podatkov v tabeli nam desni klik z miško v polje »Status programa« odpre okno »Pivod grid – polje«, kjer izberemo Vidnost zbirov: tvNone. S tem smo uredili, da se nam ne bodo podvajale vrstice zaradi seštevkov. Enako uredimo tudi na polju »Opis«Sedaj imamo nastavljeno OLAP analizo, na kateri so v polju »Občina: starš vrtec zaprt« prikazani zneski, ki jih prepišemo v Obrazec 1Če odstranimo polje Občina dobimo prikaz zneskov za prve in druge otroke za vse izbrane občine.Znesek se ujema s seštevkom zneskov doplačila oskrbnine, poračunov oskrbnine brez kljukice »Znesek starš vrtec zaprt«, ter poračunov oskrbnine z kljukico »Znesek starš vrtec zaprt«.

V tem prispevku