Izločitve pri drobnem inventarju in pri osnovnih sredstvih ter izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih, polje datum odtujitve, pri drobnem inventarju pa na zavihku Spremembe, tip spremembe IZ - izločitev. Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev, za drobni inventar pa na samem Dnevniku, z izborom podatkov tipa spremembe IZ (izločitev).

Ko izločamo drobni inventar, moramo biti pozorni, da ga izločamo iz pravilnega nahajališča (priporočjivo je prej preveriti na sami kartici drobnega inventarja).


Izločitve pri osnovnih sredstvih

Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih v polje . Podatke o izločenih osnovnih sredstvih dobimo na Dnevniku izločenih osnovnih sredstev.Za izločeno osnovno sredstvo si na ikoni tiskalnika lahko izpišemo Obračun izločenega osnovnega sredstva.


Izločitve pri drobnem inventarju

Pri drobnem inventarju izločitve vnašamo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe IZ=izločitev. Ta tip spremembe je aktiven samo za drobni inventar.

Pri izločanju drobnega inventarja moramo biti pazljivi, da vnesemo pravilno količino in da izberemo pravilno analitiko (nahajališče, SM, SN) na kateri se drobni inventar, ki ga želimo izločiti res nahaja. To vidimo na kartici drobnega inventarja, slika spodaj:Podatke o izločenem drobnem inventarju pa na samem Dnevniku, z izborom pregleda podatkov po tipu spremembe IZ.

V tem prispevku