Dodatno obvestilo glede priprave obračuna v vrtcih za mesec oktober

V navodilu Obračun oskrbnine za mesec oktober, ki smo ga objavili 26.10.2020 na tej povezavi, smo napačno zapisali v naslovu »Primer, da ostane otrok v vrtcu, ko je vrtec zaprt«, da je potrebno spremeniti status programa na »Vrtec odprt«. Pravilno bi bilo, da  je potrebno spremeniti status programa na »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.

Poleg tega vas obveščamo, da bo potrebno namestiti novo verzijo, ker v verzijah do 2020-14-004 napačno prikazuje na izpisih doplačilo k ceni programa seštevke dni vpisan, dni prisoten, dni odsoten (zneski so pravilni), zato bo potrebno namestiti novo verzijo, v kateri bosta izpisa popravljenaVerzija bo predvidoma izšla danes. 

Vrtci, ki uporabljate posebne procedure za različne popuste občin po plačilnih razredih, oddajte zahtevek za popravek procedure.

V tem prispevku