Dodaten izpis za občine

Z verzijo 2020.04.003 smo pripravili izračun, kjer smo znesek za plačilo staršev v času zaprtega vrtca prišteli občini zavezanki za plačilo. Tako smo namreč razumeli okrožnico in obvestilo Skupnosti vrtcev Slovenije z dne 3.4.2020.

Ker pa smo bili obveščeni, da nimate vsi vrtci dorečeno z občinami zavezankami, da bodo krile tudi delež starša, smo pripravili nov izpis, ki ga dobite nameščenega z verzijo 2020.04.004 (v verziji 2020.04.005 je še popravek seštevkov po Skupini in Občinah (skupaj)).
Izpis se nahaja na Obračunu – ikona Tiskalnika – Doplačila oskrbnine – Občina, skupina, naziv otroka – izberete izpis Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev:Na izpisu je z rdečo barvo prikazan podatek, koliko bi mogli plačati starši za čas zaprtega vrtca, če bi bil le ta odprt, vendar zmanjšano za znesek živil.
Ta znesek je tudi vključen v znesek za plačilo občine (na sliki označen z vijolično):Da vidite te podatke na izpisu, ni potrebno ponavljati zaključka obračuna! Le namestite novo verzijo in odprite izpis.

Če tega zneska ne želite občini obračunati in občinam še niste poslali zahtevkov/računov, ga lahko v Fakturiranju prikažete kot ločeno vrstico z negativnim zneskom in ga občini odštejete od skupnega zneska:

 

V tem prispevku